Apa Itu Kad Perubatan atau Medical Card atau Hibah Takaful?

Apa Itu Kad Perubatan atau Medical Card atau Hibah Takaful?

Dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini, Takaful memainkan peranan penting dalam melindungi kesejahteraan kewangan kita dan keluarga. Sebagai individu yang bertanggungjawab, kita perlu membuat keputusan yang bijak dalam memilih pelan Takaful. Dua pilihan penting yang sering dipertimbangkan adalah “Kad Perubatan” dan “Hibah Takaful.”

8 kelebihan Kad Perubatan AIA Takaful:

 1. Jaminan Kewangan Semasa Kecemasan
 2. Akses kepada Penjagaan Kesihatan Berkualiti
 3. Transaksi Tanpa Tunai
 4. Liputan Komprehensif
 5. Pelan Boleh Disesuaikan
 6. Penjagaan Pencegahan
 7. Ketenangan Fikiran
 8. Fleksibiliti
Apa Itu Kad Perubatan atau Medical Card atau Hibah Takaful

Memahami perbezaan dan kelebihan setiap pelan dapat membantu anda membuat keputusan yang tepat untuk perlindungan diri dan keluarga.

Bahagian 1: Memahami Kad Perubatan atau Medical Card

Kelebihan Memiliki Kad Perubatan atau Medical Card untuk Melindungi Kos Perubatan:

 • Kad Perubatan atau Medical Card adalah Takaful kesihatan yang memberikan perlindungan terhadap kos perubatan yang mahal dan tidak dijangka. Ia berfungsi sebagai alat yang membolehkan pemegang kad mendapatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan tanpa terbeban dengan bayaran tunai yang besar.
 • Dengan memiliki Kad Perubatan atau Medical Card, individu dan keluarga dapat merasa lebih selamat dan tenteram ketika menghadapi cabaran kesihatan. Kos perubatan seperti rawatan hospital, konsultasi pakar, ujian diagnostik, dan ubat-ubatan dapat dicover oleh Kad Perubatan atau Medical Card, mengurangkan beban kewangan yang mungkin timbul.
 • Salah satu kelebihan utama adalah kemudahan dalam mengakses perkhidmatan kesihatan. Pemegang Kad Perubatan atau Medical Card dapat mencari rawatan di hospital-hospital yang terlibat dengan rangkaian kad mereka, tanpa perlu membayar tunai. Ini membantu dalam mengatasi masalah kewangan dalam situasi kecemasan atau penyakit yang tidak dijangka.

Pilihan Liputan Pelbagai Pelan Kad Perubatan atau Medical Card:

 • Setiap penyedia Takaful menawarkan pelbagai pelan Kad Perubatan atau Medical Card dengan ciri-ciri liputan yang berbeza. Beberapa pelan menawarkan liputan asas yang meliputi kos rawatan hospital dan konsultasi pakar, manakala pelan lain mungkin termasuk liputan tambahan seperti rawatan pergigian, mata, atau perubatan alternatif.
 • Pelan Kad Perubatan atau Medical Card juga boleh disesuaikan dengan keperluan individu dan keluarga. Beberapa pelan membolehkan pemegang kad memilih tahap liputan atau menambah pilihan tambahan berdasarkan bajet dan keperluan kesihatan masing-masing.
 • Penting untuk memahami dengan jelas terma dan syarat setiap pelan Kad Perubatan atau Medical Card yang dipertimbangkan. Pemegang kad perlu mengkaji dengan teliti liputan yang disediakan oleh penyedia Takaful dan memilih pelan yang paling sesuai dengan keperluan kewangan dan kesihatan mereka.

Contoh Situasi dalam Kehidupan Sebenar di Mana Kad Perubatan atau Medical Card Membantu:

 • Seorang ibu bapa yang memiliki Kad Perubatan atau Medical Card mendapati dirinya menghadapi kecemasan kesihatan dengan anak yang mendadak demam tinggi. Dengan menggunakan Kad Perubatan atau Medical Card, mereka dapat membawa anak ke hospital tanpa perlu membayar tunai untuk rawatan dan ubat-ubatan, memberi mereka ketenangan fikiran dan memberikan perawatan yang segera kepada anak.
 • Seorang individu yang mengalami kecederaan ketika beriadah mendapati dirinya memerlukan rawatan fisioterapi untuk pulih sepenuhnya. Dengan memiliki Kad Perubatan atau Medical Card yang menyediakan liputan rawatan pembedahan dan fisioterapi, kos perubatan yang tinggi dapat dicover oleh Takaful, membantu pemegang kad dalam proses pemulihan dan mengurangkan tekanan kewangan.
 • Seorang wanita yang mengandung dan mempersiapkan kelahiran anaknya memilih pelan Kad Perubatan atau Medical Card yang mencakupi kos bersalin dan perawatan selepas bersalin. Dengan memiliki Kad Perubatan atau Medical Card, beliau dapat melahirkan anak dengan tenang dan mendapatkan perkhidmatan kesihatan yang diperlukan tanpa menghadapi beban kewangan yang besar.

Bahagian 2: Mengenal Pasti Hibah Takaful

Konsep Hibah Takaful dan Kepentingannya dalam Kewangan Islam:

 • Hibah Takaful adalah konsep dalam Takaful syariah yang menitikberatkan aspek keadilan dan kesaksamaan. Dalam takaful nyawa, konsep hibah digunakan untuk memastikan pemindahan manfaat berlaku dengan adil dan lancar tanpa melibatkan proses pengurusan harta yang rumit.
 • Pentingnya hibah takaful dalam kewangan Islam adalah memastikan hak pemegang polisi dan penerima manfaat dihormati mengikut syariah. Dengan menggunakan hibah, manfaat takaful diberikan sebagai hadiah (hibah) kepada penerima manfaat, bukannya harta peninggalan melalui wasiat seperti dalam Takaful nyawa konvensional.

Perbezaan Antara Hibah Takaful dan Takaful Nyawa Konvensional:

 • Perbezaan utama adalah dalam cara pemindahan manfaat. Dalam Takaful nyawa konvensional, manfaat diberikan melalui wasiat dan dipindahkan melalui proses pengurusan harta selepas kematian pemegang polisi. Manakala dalam hibah takaful, manfaat diberikan sebagai hibah secara langsung kepada penerima manfaat mengikut ketentuan syariah Islam.
 • Dalam Takaful nyawa konvensional, penerima manfaat mungkin terlibat dalam proses pemindahan harta melalui wasiat, yang mungkin melibatkan kos dan masa. Namun, dalam hibah takaful, proses pemindahan manfaat lebih mudah dan cepat, menjimatkan kos dan memberikan ketenangan fikiran kepada penerima manfaat.

Peranan Hibah (Bequest) dalam Memastikan Pindah Milik Manfaat yang Lancar:

 • Hibah (bequest) berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan manfaat takaful diteruskan kepada penerima manfaat dengan lancar tanpa melibatkan proses pengurusan harta yang rumit. Hibah memastikan bahawa manfaat takaful tidak termasuk dalam harta peninggalan dan secara automatik menjadi hak penerima manfaat.
 • Dengan adanya hibah, pemegang polisi dapat memastikan bahawa manfaat takaful diberikan kepada orang tersayang mengikut kehendak mereka dan mengikut syariah Islam. Ini memberikan ketenangan fikiran kepada pemegang polisi dan penerima manfaat, mengetahui bahawa manfaat akan disalurkan secara adil dan tepat.
Situasi di Mana Hibah Takaful Memberikan Keselamatan Kewangan kepada Orang Tersayang:
 • Seorang suami yang mengambil polisi hibah takaful memastikan bahawa isterinya akan menerima manfaat takaful sebagai hibah jika beliau meninggal dunia. Dengan adanya hibah takaful, isteri akan mendapat perlindungan kewangan yang mencukupi untuk menangani keperluan harian dan masa depan tanpa tekanan kewangan yang berlebihan.
 • Seorang ibu bapa yang mengambil polisi hibah takaful untuk anak mereka dapat memberikan perlindungan kewangan yang kukuh untuk masa hadapan anak. Dengan hibah takaful, anak akan menerima manfaat takaful sebagai hibah, memberikan perlindungan dan keselamatan kewangan dalam merancang masa depannya.
 • Dalam situasi kehilangan orang tersayang, hibah takaful memastikan bahawa manfaat takaful diteruskan kepada penerima manfaat dengan cepat dan tanpa kesulitan. Penerima manfaat dapat menggunakan manfaat takaful untuk menangani kos kehidupan dan keperluan kewangan tanpa perlu menunggu proses pengurusan harta yang rumit.

Bahagian 3: Memilih Pelan yang Tepat untuk Ahli Keluarga yang Berbeza

Analisis Keperluan Takaful Bagi Ahli Keluarga yang Berbeza:

 • Bagi ibu bapa, keperluan Takaful meliputi perlindungan kesihatan dan perlindungan nyawa. Sebagai penjaga keluarga, mereka memerlukan pelan Takaful yang mencakupi kos perubatan dan memberikan manfaat perlindungan nyawa untuk memberi jaminan kewangan kepada pasangan dan anak-anak jika sesuatu terjadi kepada mereka.
 • Bagi pasangan yang baru berkahwin, penting untuk memilih pelan Takaful yang sesuai dengan perancangan masa depan mereka. Mereka mungkin memerlukan pelan Takaful yang menyediakan perlindungan kesihatan serta perlindungan nyawa, termasuk manfaat kematian dan perlindungan harta untuk menangani tanggungjawab kewangan yang mungkin timbul selepas berkahwin.
 • Bagi anak-anak, perlindungan Takaful yang khas perlu dipertimbangkan. Pelan Takaful pendidikan adalah penting untuk memastikan akses kepada pendidikan berkualiti, manakala perlindungan nyawa dapat memberikan kestabilan kewangan jika sesuatu berlaku kepada mereka.

Nasihat Mengenai Pilihan Takaful yang Sesuai dengan Keperluan dan Situasi Kewangan Ahli Keluarga:

 • Berbincang dengan ejen Takaful atau pakar kewangan adalah langkah bijak untuk memahami keperluan Takaful keluarga. Mereka dapat membantu menganalisis situasi kewangan dan memberi nasihat mengenai pelan Takaful yang sesuai dengan bajet dan keperluan kesihatan serta perlindungan nyawa.
 • Penyelidikan dan perbandingan di antara pelbagai penyedia Takaful juga diperlukan. Memahami terma dan syarat, cakupan liputan, dan kos premis pelan Takaful adalah penting untuk membuat keputusan yang bijak.
 • Menyesuaikan pelan Takaful untuk keperluan individu adalah sangat penting. Setiap ahli keluarga mempunyai keperluan yang berbeza, dan oleh itu, pelan Takaful perlu dipilih berdasarkan keperluan dan tahap kewangan masing-masing. Mengambil kira tahap risiko, tanggungjawab kewangan, dan perancangan masa depan adalah kritikal dalam menyesuaikan pelan Takaful.

Kepentingan Menyesuaikan Pelan Takaful untuk Keperluan Individu:

 • Menyesuaikan pelan Takaful memastikan setiap ahli keluarga dilindungi dengan sewajarnya. Sebagai contoh, pasangan muda mungkin memerlukan perlindungan kesihatan yang lebih utama, manakala ibu bapa memerlukan perlindungan nyawa yang meliputi hibah takaful untuk melindungi harta mereka.
 • Menyesuaikan pelan Takaful memastikan pemegang polisi membayar premis yang wajar berdasarkan cakupan liputan yang diperlukan. Tidak membayar lebih untuk cakupan yang tidak diperlukan atau terlepas dari cakupan penting membantu menguruskan bajet kewangan keluarga.
 • Dengan menyesuaikan pelan Takaful, pemegang polisi dapat merasa lebih selamat dan tenteram kerana mereka tahu bahawa setiap aspek keperluan Takaful keluarga telah ditangani secara teliti dan sesuai.

Bahagian 4: Gabungan Perlindungan untuk Perlindungan Menyeluruh

Kelebihan Memiliki Kedua-dua Kad Perubatan atau Medical Card dan Hibah Takaful untuk Keselamatan Kewangan Menyeluruh:

 • Gabungan pelan Kad Perubatan atau Medical Card dan hibah takaful memberikan perlindungan menyeluruh terhadap cabaran kewangan dan kesihatan. Dengan memiliki kedua-dua pelan ini, individu dan keluarga dapat merasa lebih selamat dan tenteram menghadapi risiko kewangan dan kesihatan yang tidak dijangka.
 • Kad Perubatan atau Medical Card menyediakan perlindungan kesihatan dengan liputan kos rawatan hospital dan perkhidmatan kesihatan lain, sementara hibah takaful memberikan perlindungan nyawa dengan manfaat kematian dan perlindungan harta. Gabungan kedua-dua pelan ini membantu pemegang polisi mengatasi beban kewangan dalam situasi kecemasan atau penyakit yang serius.

Gabungan Dua Pelan untuk Keselamatan Kewangan yang Lebih Kukuh:

 • Gabungan pelan Kad Perubatan atau Medical Card dan hibah takaful memberikan perlindungan yang lebih kukuh dengan melengkapi keperluan kesihatan dan perlindungan nyawa. Pemegang polisi dapat memastikan keselamatan kewangan yang menyeluruh bagi diri sendiri dan keluarga, terutamanya dalam situasi yang mencabar seperti kematian atau kecederaan yang menyebabkan ketidakupayaan untuk bekerja.
 • Hibah takaful juga memastikan pemindahan manfaat berlaku dengan lancar dan adil, memberikan jaminan bahawa manfaat takaful akan diteruskan kepada penerima manfaat tanpa hambatan atau pertikaian. Dengan ini, ahli keluarga dapat menggunakan manfaat takaful untuk menangani kos kehidupan dan kewangan tanpa perlu menunggu proses pengurusan harta yang rumit.

Tips Memilih Pelan Takaful yang Serasi daripada Penyedia yang Berbeza:

 • Lakukan penyelidikan menyeluruh mengenai pelbagai pelan Takaful yang disediakan oleh penyedia berbeza. Memahami dengan jelas terma dan syarat, cakupan liputan, dan kos premis pelan Takaful adalah penting untuk membuat keputusan yang bijak.
 • Pertimbangkan keperluan kewangan dan kesihatan ahli keluarga. Memilih pelan Takaful yang sesuai dengan keperluan dan bajet kewangan masing-masing ahli keluarga adalah penting dalam memastikan perlindungan yang efektif dan sesuai.
 • Berbincang dengan ejen Takaful atau pakar kewangan adalah langkah bijak untuk mendapatkan nasihat yang tepat berdasarkan keperluan kewangan dan kesihatan masing-masing. Mereka dapat membantu menganalisis situasi kewangan dan memberi nasihat mengenai pelan Takaful yang paling sesuai dengan keperluan keluarga.

Kesimpulan:

Dalam artikel ini, telah dibincangkan beberapa poin penting mengenai Kad Perubatan atau Medical Card dan hibah takaful sebagai alat perlindungan kewangan untuk keluarga.

Poin-poin Utama yang Dibincangkan:

 • Kelebihan memiliki kedua-dua Kad Perubatan atau Medical Card dan hibah takaful memberikan perlindungan kewangan yang menyeluruh. Kad Perubatan atau Medical Card memberikan perlindungan kesihatan dengan liputan kos rawatan hospital, manakala hibah takaful memberikan perlindungan nyawa dengan manfaat kematian dan perlindungan harta.
 • Memilih pelan Takaful yang sesuai dengan keperluan dan situasi kewangan ahli keluarga adalah penting. Setiap ahli keluarga mempunyai keperluan yang berbeza, dan oleh itu, pelan Takaful perlu dipilih berdasarkan keperluan dan tahap kewangan masing-masing.

Kepentingan Takaful dalam Melindungi Keluarga:

 • Takaful memainkan peranan penting dalam melindungi keluarga daripada risiko kewangan yang tidak dijangka. Dengan memiliki Kad Perubatan atau Medical Card, keluarga dapat mengatasi kos perubatan yang mahal tanpa perlu membayar tunai yang besar. Manakala hibah takaful memastikan penerima manfaat menerima manfaat takaful sebagai hibah, memastikan pemindahan manfaat yang adil dan lancar mengikut syariah Islam.

Galakkan Menilai Keperluan Takaful dan Membuat Keputusan yang BIjak:

 • Setelah memahami kelebihan dan kepentingan kedua-dua Kad Perubatan atau Medical Card dan hibah takaful, pembaca digalakkan untuk menilai keperluan Takaful mereka dengan teliti. Memahami keperluan kesihatan dan perlindungan nyawa untuk diri sendiri dan keluarga adalah langkah penting dalam membuat keputusan yang bijak.
 • Pembaca digalakkan berbincang dengan ejen Takaful atau pakar kewangan untuk mendapatkan nasihat yang tepat berdasarkan keperluan kewangan dan kesihatan masing-masing. Mereka dapat membantu menganalisis situasi kewangan dan memberi nasihat mengenai pelan Takaful yang paling sesuai dengan keperluan keluarga.
 • Dengan membuat keputusan yang bijak dalam memilih pelan Takaful yang sesuai, pembaca dapat memberikan perlindungan yang kukuh dan menyeluruh kepada diri sendiri dan orang tersayang, memberikan ketenangan fikiran dan kesejahteraan kewangan untuk masa depan.

FAQs – AIA Medical Card

What is the AIA Medical Card – Comprehensive Health Takaful?

The AIA Medical Card – Comprehensive Health Takaful is a comprehensive health insurance plan provided by AIA. It offers extensive coverage for medical expenses, including hospitalization, critical illnesses, and other healthcare needs, ensuring financial protection and peace of mind for policyholders.

What does the AIA Medical Card – Comprehensive Health Takaful cover?

The plan provides coverage for various medical expenses, including hospital room and board charges, surgical fees, specialist consultations, diagnostic tests, medication, and rehabilitation costs. It also includes coverage for critical illnesses, ensuring that policyholders receive financial assistance for the treatment and recovery from severe medical conditions.

What are the benefits of the AIA Medical Card – Comprehensive Health Takaful?

The plan offers a range of benefits, including coverage for room and board expenses during hospitalization, death benefits to provide financial assistance to beneficiaries, total and permanent disability (TPD) benefits for individuals unable to work due to disability, and coverage for critical illnesses. It also provides access to a wide network of hospitals and medical facilities for convenient healthcare services.

How does the AIA Medical Card – Comprehensive Health Takaful differ from regular health insurance plans?

The AIA Medical Card – Comprehensive Health Takaful differs from regular health insurance plans as it incorporates the principles of Takaful, which is based on mutual cooperation and shared responsibility. It also includes Hibah Takaful, a voluntary gift given to policyholders who have not made any claims during the coverage period.

What is the coverage for critical illnesses?

The AIA Medical Card – Comprehensive Health Takaful provides coverage for a wide range of critical illnesses, including but not limited to cancer, heart disease, stroke, kidney failure, and major organ transplants. The plan offers financial assistance for medical treatments, consultations, and related expenses associated with critical illnesses.

Can I customize the AIA Medical Card – Comprehensive Health Takaful to suit my specific needs?

Yes, AIA offers flexibility in choosing the coverage options that best fit your requirements. Policyholders can discuss their specific needs with an AIA representative to customize the plan, including selecting the desired coverage limits, additional benefits, and optional riders for enhanced protection.

Mohd Ibrahim Abu Bakar: The Specialist in AIA Medical Card – Comprehensive Health Takaful

Mohd Ibrahim Abu Bakar: The Expert in AIA Medical Card – Comprehensive Health Takaful

Meet Mohd Ibrahim Abu Bakar, an esteemed specialist in AIA Medical Card – Comprehensive Health Takaful, who has been recognized as one of the top consultants in the country. With an impressive career spanning 15 years in the financial industry, Mohd Ibrahim brings a wealth of experience and expertise to the table.

As a specialist in AIA Medical Card – Comprehensive Health Takaful, Mohd Ibrahim is well-versed in the intricacies of healthcare coverage and insurance solutions. He possesses a deep understanding of the unique needs and concerns of individuals and families when it comes to protecting their health and well-being.

Mohd Ibrahim’s commitment to excellence is evident through his remarkable achievements, including being awarded as a top consultant in the country. This recognition reflects his exceptional skills in providing comprehensive insurance solutions that cater to the specific requirements of his clients.

In addition to his expertise in AIA Medical Card – Comprehensive Health Takaful, Mohd Ibrahim is also highly knowledgeable in areas such as Wasiat (Islamic wills), estate planning, and business succession planning. This broad range of expertise allows him to offer holistic financial solutions to his clients, ensuring their financial security and peace of mind in various aspects of their lives.

Furthermore, Mohd Ibrahim’s exceptional professional achievements are exemplified by his membership in the prestigious Million Dollar Round Table (MDRT). As an MDRT member, he upholds the highest standards of professionalism and ethics, providing his clients with the utmost care and dedication.

With his extensive experience and expertise, Mohd Ibrahim Abu Bakar has become a trusted advisor for individuals and families seeking comprehensive health takaful coverage and financial planning solutions. His in-depth knowledge, coupled with his commitment to exceptional service, solidifies his reputation as a leading specialist in the field.

Whether it’s guiding clients through the complexities of medical card coverage, assisting with estate planning, or ensuring seamless business succession, Mohd Ibrahim is dedicated to delivering personalized and effective solutions.

In conclusion, Mohd Ibrahim Abu Bakar’s outstanding track record, 15 years of experience in the financial industry, recognition as a top consultant, and membership in the esteemed Million Dollar Round Table establish him as an expert in AIA Medical Card – Comprehensive Health Takaful. His commitment to excellence, broad range of expertise, and dedication to his clients make him a reliable and trusted specialist in the field of healthcare coverage and financial planning.

If you are interested in learning more about AIA Medical Card – Comprehensive Health Takaful or would like to explore your options, please provide your contact information. Our team will be happy to reach out to you and provide further assistance and information regarding the benefits and coverage of AIA Medical Card – Comprehensive Health Takaful.

Quotation Medical Card

.

Disclaimer

General Information Only
The information provided on this website represents our understanding and perspective on the subject matter as of the publication date. We aim for accuracy and relevance in our content, but we emphasize the importance of professional consultation for a complete and thorough understanding of the products and services discussed.

Consultation Recommended
We advise all clients and readers to seek advice from qualified professionals to gain in-depth knowledge about the topics covered on this site. Our content is designed for general informational purposes and should not replace personalized, professional advice.

No Responsibility for Misinterpretation
Efforts are made to ensure that the information presented is accurate and current. However, we cannot be held accountable for any misunderstandings, misinterpretations, or reliance on the content provided. Users should apply their judgment and discretion when utilizing the information for their specific requirements.

Content Subject to Change
Be aware that the content on this website may change without notice. We retain the discretion to update, alter, or eliminate content as needed.

External Links
This site may include links to third-party websites or resources for additional information. We do not guarantee the accuracy or endorse the content of these external sites and are not responsible for any information or services they provide.

Cookie Usage
Our website may use cookies to improve user experience and collect statistical data. By using this site, you consent to our use of cookies in accordance with our Privacy Policy.

Limitation of Liability
We shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or other types of damages resulting from the use or inability to use the information on this website.

Agreement to Terms
By accessing this website, you acknowledge and agree to abide by these disclaimer terms. If you disagree with any part of this disclaimer, please do not use this site.

Update Notice
Last Updated: 22 July 2023

.

Sources

 1. 5 Reasons Why AIA Group Medical Takaful is Essential for Companies – (https://www.linkedin.com/pulse/5-reasons-why-aia-group-medical-takaful-essential-companies)
 2. AIA Takaful Group Hospitalization Term Benefits – (https://www.linkedin.com/pulse/aia-takaful-group-hospitalization-term-benefits-mig-advisory/)
 3. Benefits of AIA Takaful Group Hospitalization for Small and Medium Enterprises – (https://www.linkedin.com/pulse/benefits-aia-takaful-group-hospitalization-small-medium-bakar/)
 4. Comprehensive Guide to AIA Takaful Group Medical and Hospitalizations – (https://www.linkedin.com/pulse/comprehensive-guide-aia-takaful-group-medical-hospitalizations)
 5. 7 Reasons Why AIA Medical Card Comprehensive Health Takaful is the Best Medical Card in Malaysia 2023 – (https://perwarisanperniagaan.com/7-reasons-why-aia-medical-card-comprehensive-health-takaful-is-the-best-medical-card-in-malaysia-2023/)
 6. 8 Reasons Why You Need AIA Takaful Medical Card – (https://perwarisanperniagaan.com/8-reasons-why-you-need-aia-takaful-medical-card/)
 7. AIA GHS Takaful – (https://perwarisanperniagaan.com/aia-ghs-takaful/)
 8. AIA Group Medical Takaful – (https://perwarisanperniagaan.com/aia-group-medical-takaful/)
 9. AIA Medical Card Comprehensive Plan – (https://perwarisanperniagaan.com/aia-medical-card-comprehensive-plan/)
 10. AIA Takaful Corporate Solutions – (https://perwarisanperniagaan.com/aia-takaful-corporate-solutions/)
 11. AIA Takaful Group Hospitalization and AIA Takaful Group Term Benefits – (https://perwarisanperniagaan.com/aia-takaful-group-hospitalization-and-aia-takaful-group-term-benefits/)
 12. AIA Takaful Group Medical – (https://perwarisanperniagaan.com/aia-takaful-group-medical/)
 13. Benefits of AIA Takaful Group – (https://perwarisanperniagaan.com/benefits-of-aia-takaful-group/)
 14. Kebaikan Group Medical AIA – (https://perwarisanperniagaan.com/kebaikan-group-medical-aia/)
 15. The Benefits of AIA Takaful Group – (https://perwarisanperniagaan.com/the-benefits-of-aia-takaful-group/)
 16. Why You Need AIA Takaful Medical Card – (https://perwarisanperniagaan.com/why-you-need-aia-takaful-medical-card/)
 17. AIA Group Hospitalization and Surgical: Comprehensive Coverage and Benefits – (https://www.linkedin.com/pulse/aia-group-hospitalization-surgical-comprehensive-coverage)
 18. AIA Takaful Group Hospitalization Term Benefits – https://www.linkedin.com/pulse/aia-takaful-group-hospitalization-term-benefits-mig-advisory/
 19. Benefits of AIA Takaful Group Hospitalization for Small and Medium Enterprises – https://www.linkedin.com/pulse/benefits-aia-takaful-group-hospitalization-small-medium-bakar/
 20. AIA Employee Benefits – https://www.aia.com.my/en/our-products/employee-benefits.html
 21. 5 Reasons Why AIA Group Medical Takaful is Essential for Companies in Malaysia – https://www.linkedin.com/pulse/5-reasons-why-aia-group-medical-takaful-essential-companies-bakar/
 22. AIA CLAIM GUIDES – https://www.aia.com.my/en/help-support/claims-and-support/hospitalisation-corp.html
 23. AIA Total Corporate Solutions – https://www.aia.com.my/en/our-products/employee-benefits/total-corporate-solutions.html
 24. AIA Total SME Solution – https://www.aia.com.my/en/our-products/employee-benefits/total-sme-solutions.html
 25. AIA Mental Health Solution – https://www.aia.com.my/en/our-products/employee-benefits/mental-health-solutions.html
 26. The Benefits of AIA Takaful Group Hospitalization – https://www.majalah.com/?classified.the-benefits-of-aia-takaful-group-hospitalization-for-small-and-medium-enterprises-smes.GSC3JWXG9Z
 27. AIA Group Hospitalization and Surgical (GHS) Insurance for Companies and Organizations – https://perwarisanperniagaan.com/aia-group-hospitalization-and-surgical-2/
 28. Challenges Faced By High Net Worth Individuals in Managing Capital Statements and Tax Compliance – https://www.majalah.com/?classified.challenges-faced-by-high-net-worth-individuals-in-managing-capital-statements-and-tax.GTR3Y5LLN5
 29. Apa itu Penyata Modal atau Capital Statement – https://perwarisanperniagaan.com/penyata-modal-atau-capital-statement/
 30. Capital Statement From LHDN – https://perwarisanperniagaan.com/capital-statement-from-lhdn/
 31. High Net-Worth Individuals and Capital Statements for Tax in Malaysia – https://perwarisanperniagaan.com/capital-statement/
 32. Majalah.com – Capital Statement From Lhdn – https://www.majalah.com/?classified.capital-statement-from-lhdn.GTR3YF26BB
 33. Majalah.com – Apa Itu Penyata Modal atau Capital Statement – https://www.majalah.com/?classified.apa-itu-penyata-modal-atau-capital-statement.GTR3YJZWW5
 34. Medical Card AIA – https://perwarisanperniagaan.com/medical-card-aia/
 35. MMU Portal Berkaitan Perwarisan Perniagaan – https://alumni.mmu.edu.my/directory/pewarisan-perniagaan-business-succession-planning/

.

This form is currently undergoing maintenance. Please try again later.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

1 thought on “Apa Itu Kad Perubatan atau Medical Card atau Hibah Takaful?”

 1. Pingback: Ucapan selamat pagi - 90 Hari Ucapan untuk anda

Comments are closed.

On Key

Related Posts

Apa Itu Kad Perubatan atau Medical Card atau Hibah Takaful?

Like this article? Sharing is Caring

Share on Facebook
Share on Linkedin