5 Kebaikan Amanah Keluarga Family Trust

KEBAIKAN AMANAH KELUARGA FAMILY TRUST

Mahukah anda aset-aset anda diuruskan secara bersama oleh waris-waris yang anda kehendaki secara sistematik

selepas ketiadaan anda ?

Aset-aset ini tidak akan diagih-agihkan, sebaliknya akan diuruskan dengan kaedah yangg anda tetapkan sekarang dan terus memberi manfaat kepada keturunan anda yang akan datang .

AMANAH KELUARGA - FAMILY TRUST

AMANAH KELUARGA FAMILY TRUST ialah perkhidmatan bersifat hibrid yang dibangunkan khusus untuk Family Business yang bukan sahaja mahukan hartanya diagihkan kepada pihak yang dikehendaki, malah segmen pasaran ini juga inginkan sebahagian harta mereka diurus dan dilaburkan secara professional.

Perkhidmatan AMANAH KELUARGA FAMILY TRUST ini menggabungkan unsur perancangan harta mengikut undang-undang syariah, undang-undang sivil dan metodologi pengurusan harta kontemporari dan profesional berlandaskan undang-undang berkenaan.

Kita akan dapat melihat segmen pasaran ini berkembang dengan drastik semenjak beberapa tahun kebelakangan ini. Kalau dahulu tidak ramai orang Islam yang faham tentang perkhidmatan seperti ini, kini mereka mulai terbuka untuk melihat peluang bagaimana harta mereka boleh dilabur dan dikembangkan supaya memberi manfaat kepada generasi mereka pada masa akan datang.

Founder juga mahu supaya hasil harta ini boleh digunakan bagi tujuan amal jariah berpanjangan selepas mereka meninggal dunia.

Tambahnya lagi, metodologi kebanyakan pemain pasaran di Malaysia ketika ini masih lagi mengenai bagaimana harta pelanggan diagihkan mengikut instrumen seperti hibah, wasiat, harta sepencarian atau amanah.

Kami mengorak langkah berani dengan memenuhi keperluan unik segmen pasaran ini yang belum diterokai oleh mana-mana pihak di Malaysia sebelum ini.

Kaedah AMANAH KELUARGA FAMILY TRUST

ini telah banyak diamalkan di negara-negara maju namun masih sangat baru di Malaysia dan kami beraspirasi untuk mewujudkan budaya amanah keluarga ini di Malaysia sepertimana kejayaannya memperkenalkan budaya hibah di Malaysia semenjak 2004.

Kebiasaannya hubungan waris-waris mulai renggang apabila mereka telah menerima bahagian masing-masing dari harta pusaka yang ditinggalkan.

Kelebihan utama AMANAH KELUARGA FAMILY TRUST

  • kelebihan cukai pendapatan;
  • kelebihan cukai keuntungan modal;
  • kelebihan perlindungan aset; dan
  • sebagai platform untuk perancangan persaraan ahli keluarga.

PERLINDUNGAN ASET

Satu lagi kelebihan utama amanah keluarga ialah keupayaan untuk meletakkan aset berharga di luar jangkauan bakal pemiutang.

Dalam kebanyakan kes, aset yang dipindahkan kepada amanah keluarga tidak boleh diakses oleh pemiutang jika pemindah mengalami masalah kewangan atau muflis.

Ini kerana pemindah tidak mempunyai kepentingan dalam harta yang dipindahkan dan tidak mempunyai kepentingan dalam amanah keluarga yang diiktiraf di sisi undang-undang.

Perlindungan aset ini boleh diteruskan pelbagai generasi. Lama kelamaan, anak-anak anda mengambil alih amanah keluarga.

KELEBIHAN CUKAI PENDAPATAN AMANAH KELUARGA FAMILY TRUST

Kelebihan utama AMANAH KELUARGA FAMILY TRUST ialah keupayaan pemegang amanah untuk memilih orang yang akan diagihkan pendapatan bersih amanah setiap tahun.

Dengan syarat formaliti tertentu dipatuhi, pendapatan bersih amanah boleh diagihkan di kalangan benefisiari dengan cara yang meminimumkan jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar ke atasnya

Kebaikan utama AMANAH KELUARGA FAMILY TRUST ini ialah waris-waris akan kekal mempunyai hubungan yang rapat dan baik selepas kematian ibu atau bapa kerana mereka perlu kerap berjumpa dan bermesyuarat bagi melaksanakan tanggungjawab bersama yang telah ditetapkan oleh ibu bapa mereka dalam dalam hal berkaitan pengurusan harta yang ditinggalkan.

Jika aset ini kekal dalam amanah keluarga, ia biasanya bukan aset perkahwinan dalam situasi perceraian. Ini bermakna bahawa (bekas) menantu tidak mendapat apa-apa. Perkara yang sama berlaku jika seorang anak lelaki (atau saudara lelaki lain) mengalami kesulitan perniagaan atau kesukaran pelaburan dan disaman oleh pemiutang.

Jika perlu, surat ikatan amanah keluarga boleh dipinda untuk menjadikannya lebih ketat dan melindungi generasi akan datang sebaik sahaja bertukar atau beralih kepada pengurusan yang baru. Sebagai contoh, peraturan khas boleh ditetapkan untuk mengawal anak-anak boros, atau pasangan mereka.

Meninggalkan warisan AMANAH KELUARGA FAMILY TRUST

Perlindungan aset yang ditawarkan oleh Amanah Keluarga boleh diteruskan dari generasi ke generasi, membolehkan cara yang berkesan untuk mengendalikan kekayaan biasanya melebihi 80 tahun atau lebih.

AMANAH KELUARGA FAMILY TRUST SEBAGAI TOOL UNTUK MERANCANG PERSARAAN

Amanah keluarga yang semakin meningkat dilihat sebagai satu alat untuk mencipta persaraan bagi semua cucu dan cicit, sama ada bersama-sama dengan dana persaraan urus sendiri (self-managed superannuation fund – SMSF), atau sebagai alternatif kepada dana persaraan urus sendiri.

Apa itu Perwarisan Perniagaan – Penting! 90% usahawan tiada perancangan!

https://perwarisanperniagaan.com/apa-itu-perwarisan-perniagaan/

Amanah keluarga mempunyai kelebihan kerana dapat memperoleh aset daripada pihak berkaitan, meminjam wang, memegang aset gaya hidup seperti rumah percutian dan kereta syarikat, tidak tertakluk kepada peraturan berhemat yang berat, dan tidak perlu diaudit setiap tahun.

Kelemahan amanah AMANAH KELUARGA FAMILY TRUST

Kelemahan utama amanah ialah ia tidak boleh mengagihkan modal atau kerugian hasil kepada benefisiarinya. Akibatnya, sekiranya amanah mengalami kerugian bersih, benefisiarinya tidak akan dapat mengimbangi kerugian tersebut terhadap sebarang pendapatan boleh taksiran lain yang mungkin mereka perolehi.

Nasihat pakar harus dicari jika dipercayai bahawa amanah boleh membuat kerugian hasil atau kerugian modal untuk tujuan percukaian.

Konsep Family Trust Luar Negara – https://www.linkedin.com/pulse/advantages-disadvantages-family-trusts-joe-gardiner/

0

Sila tinggalkan info anda di bawah jika anda berminat dengan Solusi Perwarisan Perniagaan

This form is currently undergoing maintenance. Please try again later.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

5 Kebaikan Amanah Keluarga Family Trust

Like this article? Sharing is Caring

Share on Facebook
Share on Linkedin