Saham Keutamaan – 7 Tips Sebelum Melabur

Saham Keutamaan – 7 Tips Sebelum Melabur

Saham Keutamaan. Secara tradisinya, pelabur melabur dalam syarikat untuk menjadi pemilik bersama (sebilangan besar pemegang saham biasa) syarikat. Bergantung pada pegangan sahamnya di syarikat, dia dapat mempengaruhi atau bahkan mengawal pengambilan keputusan syarikat.

Terdapat sebilangan besar perbezaan utama antara saham biasa dan saham keutamaan. Artikel ini bertujuan untuk mengetengahkan elemen penting yang harus diingat oleh pelabur ketika berurusan dengan saham keutamaan.

Guidelines on Offer of Shares by Unlisted Public Companies to Sophisticated Investors (Garis Panduan) yang akan berkuat kuasa pada 1 Ogos 2021.
Garis Panduan tersebut bertujuan untuk melindungi minat pelabur berikutan meningkatnya pertanyaan dan aduan yang diterima oleh SC mengenai penawaran saham oleh syarikat awam tidak tersenarai (UPC), yang dipasarkan melalui panggilan telefon, seminar, rakaman video melalui media sosial atau ejen-ejen yang tidak berlesen, kepada kedua-duanya pelabur yang canggih dan tidak canggih.

SC ada mengeluarkan guildline bagi pelaburan di saham keutamaan.

Sila rujuk laman web SC terlebih dahulu. Boleh layari https://www.sc.com.my/regulation/guidelines/upc

Pelabur sofistikated adalah diingatkan agar membuat penilaian mereka sendiri berhubung penawaran saham, oleh kerana SC tidak menyemak dokumen penawaran atau promosi yang dikeluarkan oleh UPC.
UPC diingatkan bahawa penawaran saham kepada pelabur runcit tanpa prospektus merupakan pelanggaran undang-undang yang serius di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. Individu yang didapati bersalah boleh dihukum denda sebanyak tidak melebihi RM10 juta atau penjara tidak melebihi 10 tahun, atau kedua-duanya.

Pertama sekali, penting untuk diperhatikan bahawa saham keutamaan berfungsi seperti instrumen hutang (Eg. Pinjaman) dan bukannya ekuiti atau, dengan kata lain, pemilikan.

saham keutamaan
Saham ialah sekuriti yang mewakili sebahagian modal pemilik dalam perniagaan – Baca Artikel –
https://www.bursamalaysia.com/bm/trade/our_products_services/equities/shares

Pemegang saham keutamaan BUKAN pemilik syarikat. Secara analogi, pelabur memberikan pinjaman kepada syarikat dan syarikat mengeluarkan saham pilihan kepada pelabur yang memberikannya hak keutamaan tertentu.

Sebagai contoh:

  1. Hak untuk dividen tetap
  2. Hak untuk ditukar menjadi saham biasa; dan
  3. Hak untuk menerima hasil penggulungan di hadapan pemegang saham biasa

Secara amnya, objektif pelabur adalah untuk memperoleh keuntungan yang lumayan ketika dia keluar dari pelaburan dalam beberapa tahun.

Persoalannya – adakah pelabur harus mempertimbangkan saham keutamaan?

Mengapa Saham Keutamaan? Why Preference Shares?

(1) Lebih Selamat

Saham keutamaan mempunyai risiko yang lebih rendah daripada saham biasa.

Sekiranya berlaku pembubaran, penggulungan, pembubaran, pemberhentian perniagaan syarikat atau pengembalian modal, pemegang saham keutamaan akan dibayar daripada hasil yang diutamakan berbanding jumlah yang perlu dibayar berkenaan dengan saham biasa.

Dengan kata lain, pemegang saham keutamaan akan dibayar SEBELUM pemegang saham biasa.

Ciri ini penting untuk memastikan bahawa pemegang saham keutamaan mempunyai keutamaan tuntutan terhadap syarikat untuk dividen dan jumlah penebusan yang perlu dibayar berhubung dengan saham keutamaan. Atas dasar itu, saham keutamaan lebih terjamin kerana pemegang saham biasa hanya berhak menuntut baki hasil setelah pemegang saham keutamaan dibayar dengan dividen dan jumlah penebusan.

Dalam beberapa kes, para pelabur juga boleh meminta pihak penganjur memberikan jaminan peribadi untuk menjamin pembayaran oleh syarikat dividen dan jumlah penebusan berkenaan dengan saham keutamaan. Jaminan peribadi akan menurunkan risiko lalai dan dengan itu menjadikan saham keutamaan lebih menarik bagi pelabur.

(2) Dividen Tetap (tertakluk kepada keuntungan)

Pengisytiharan dividen adalah kuasa budi bicara lembaga pengarah syarikat. Lembaga boleh memutuskan bila dan berapa dividen adalah subjek yang perlu dibayar.

Bagi pemegang saham biasa, mereka hanya boleh menunggu dan berharap syarikat akan memperoleh keuntungan yang cukup dan menyatakan dividen (mengikut budi bicara lembaga), yang boleh menjadi biasa atau tidak tetap. Penting untuk diingat bahawa lembaga tidak mempunyai kewajiban undang-undang untuk menyatakan dan membayar dividen, dan dapat memilih untuk menyimpan semua keuntungan untuk tujuan modal kerja. Sekiranya tidak ada pembayaran dividen, pemegang saham biasa hanya dapat mengharapkan keuntungan kewangan ketika dia keluar dari pelaburan dengan menjual sahamnya.

Tidak seperti saham biasa, dividen saham keutamaan boleh ditetapkan sama ada di:

Jumlah tetap;

Peratusan tetap dari jumlah pelaburan utama (iaitu harga terbitan); atau

Keuntungan perniagaan (eg. X% daripada keuntungan selepas cukai syarikat).

Dividen boleh berbentuk kumulatif atau tidak terkumpul.

Dividen kumulatif bermaksud jenis dividen yang jika accrued tetapi belum dibayar sehubungan dengan saham keutamaan, ia akan dianggap sebagai tunggakan dan akan dibawa ke tahun-tahun berikutnya dan dikumpulkan sehingga ia dibayar sepenuhnya.

Dividen bukan kumulatif bermaksud jenis dividen yang sekiranya jika accrued tetapi belum dibayar berkenaan dengan saham keutamaan, pemegang saham keutamaan tidak mempunyai hak untuk menuntut dividen yang belum dibayar pada masa akan datang.

Dividen yang belum dibayar tidak akan dikumpulkan.

Perhatian untuk pembayaran dividen adalah bahawa dividen hanya dapat dibayar dari keuntungan syarikat.

Sekiranya syarikat tidak mempunyai keuntungan yang mencukupi (baik dari keuntungan atau pendapatan terkumpul), syarikat itu tidak dapat menyatakan dan membayar dividen secara sah, walaupun ia tetap dan dipersetujui di bawah syarat saham keutamaan.

Dividen tetap dan kumulatif boleh menarik bagi sebilangan pelabur yang lebih mengutamakan pulangan pelaburan mereka.

(3) Conversion Rights

Sebilangan pelabur menjangkakan akan keluar dari pelaburan mereka dengan pulangan 2x-5x, terutama untuk pelaburan ke syarikat permulaan atau syarikat teknologi.

Saham keutamaan yang tidak disertakan dengan hak penukaran mungkin bukan instrumen yang tepat untuk pelabur tersebut.

Hak penukaran membolehkan pemegang saham keutamaan menukar saham keutamaan mereka kepada saham biasa berdasarkan formula penukaran yang dipersetujui.

Setelah ditukarkan, mereka menjadi pemegang saham biasa. Bermakna mereka juga menjadi pemilik bersama perniagaan yang dapat menikmati potensi penghayatan terhadap nilai perniagaan tersebut.

Formula penukaran boleh berdasarkan nisbah tetap. Sebagai contoh, setiap 10 saham keutamaan boleh ditukar menjadi 1 saham biasa, atau berdasarkan nilai saksama perniagaan.

Sebagai contoh, daripada menerima wang tunai dari pemegang saham keutamaan semasa melaksanakan hak penukaran, syarikat menerima saham keutamaan sebagai harga terbitan / pertimbangan untuk penerbitan saham biasa baru.

Jumlah saham biasa baru yang akan diterbitkan bergantung pada nilai pasaran atau nilai saksama perniagaan tersebut. Penilaian perniagaan terbaik dilakukan oleh penilai bebas, sama ada dilantik oleh lembaga atau bersama oleh lembaga dan pelabur.

Sudah tentu, pengasas perniagaan mungkin tidak menyukai idea bahawa pemegang saham pilihan juga boleh menjadi pemilik bersama hanya kerana “pinjaman” yang diberikan kepada syarikat.

Oleh itu, bahagian keutamaan dengan hak penukaran mungkin mempunyai kadar dividen yang lebih rendah. Ini kerana sebilangan pengasas berpendapat bahawa keutamaan pemegang saham mempunyai hak hak penukaran. Syarat komersil tersebut sepenuhnya bergantung pada rundingan semua pihak.

Macam best dan terbaik? Sebelum melabur dalam saham pilihan, anda juga harus mempertimbangkan perkara berikut:

(1) Tiada Hak Kawalan / Pengundian

Pemegang saham keutamaan TIDAK mempunyai kawalan terhadap pengambilan keputusan perniagaan. Mereka juga tidak mempunyai hak suara di mana-mana mesyuarat agung syarikat.

Simpan untuk jenis ketetapan yang sangat terhad (eg. Penyelesaian atau penyelesaian penggulungan yang memberi kesan buruk atau mengubah hak pemegang saham keutamaan), pemegang saham pilihan tidak mempunyai hak suara di mana-mana mesyuarat agung syarikat.

(2) No Upside (unless can convert)

Pelabur hanya berhak mendapat dividen dan jumlah penebusan yang dipersetujui – iaitu jumlah pelaburan utama – jika saham keutamaan tidak disertakan dengan hak penukaran. Mereka tidak akan dapat memperoleh keuntungan daripada peningkatan nilai perniagaan. Dengan kata lain, tidak akan ada kenaikan dari segi pulangan pelaburan.

Oleh kerana itu, instrumen pelaburan seperti itu sesuai untuk pelabur yang lebih konservatif. Mereka yang memilih hasil dividen yang lebih tinggi dengan pasti dalam pembayaran balik walaupun pulangan pelaburan itu mungkin tidak hebat.

Apa itu Perwarisan Perniagaan – Penting! 90% usahawan tiada perancangan! Baca Artikel – https://perwarisanperniagaan.com/apa-itu-perwarisan-perniagaan/

Ringkasan

Saham keutamaan boleh menjadi instrumen pelaburan yang tepat untuk pengambil risiko atau pelabur yang menghindari risiko. Tetapi ini bergantung pada syarat saham keutamaan. Sekali lagi, tidak ada satu ukuran yang sesuai dengan semua syarat yang sesuai untuk setiap jenis pelabur.

Sekiranya anda berhasrat untuk melabur dalam saham keutamaan, lebih baik anda mengetahui perkara di atas.

Semoga berjaya!

.

.

DAFTAR TAKLIMAT PERCUMA

.

.

This form is currently undergoing maintenance. Please try again later.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Saham Keutamaan – 7 Tips Sebelum Melabur

Like this article? Sharing is Caring

Share on Facebook
Share on Linkedin