...

Proses Perwarisan Perniagaan Saham Biasa

perwarisan perniagaan

Bagaimanakah Proses Perwarisan Perniagaan Saham Biasa Di Buat Oleh Usahawan

1.Waris Faraid perlu memulakan prosiding harta pusaka di Pejabat Pusaka Kecik/Mahkamah Tinggi Sivil untuk mendapatkan surat kuasa mentadbir
2. Company Secretary akan memindahkan saham syarikat kepada nama di dalam surat kuasa mentadbir yang telah di keluarkan.
3. 2 jenis Pentadbir:
– Orang yang memegang saham bagi pihak waris-waris faraid yang berhak mengikut hukum faraid (jika waris di bawah umur atau tidak sempurna akal)
– Orang yang boleh memberikan arahan kepada Company Secretary untuk pindah milik saham kepada waris yang berhad seperti arahan Mahkamah Syariah (sijil faraid / Hibah / Muafakat)

Masalah besar timbul jika bukan dokumen Perwarisan Perniagaan

  1. Pentadbir tidak jujur dan ada berpeluang untuk menyeleweng.
  2. Pentadir yang di sudah di berikan kuasa, akan melengah-lengahkan pindah milik saham kepada waris yang berhak.
  3. Jika tiada permuafakatan di antara waris, proses mendapatkan Surat Kuasa Mentadbir (di Pejabat Pusaka Kecik / Mahkamah Tinggi Sivil) mungkin memakan masa yang panjang
  4. Waris yang tidak mahir tentang perniagaan, akan mendapat bahagian mengikut hukum faraid. Pengurusan syarikat akan mula goyang kerna waris yang masuk tidak mengetahui hala tuju syarikat. Mereka masuk ke dalam syarikat kerana membayangkan keuntungan bakal mereka dapat selepas ini.
  5. Waris-waris yang mewarisi gagal bermuafakat dari segi perlantikan pengarah.
  6. Pencairan saham (dilution of shares) jika ada waris yang mewarisi saham dan ingin menjual saham mereka. Ini common di lakukan oleh waris.

Mereka mempunyai EXIT plan dan berhajat ingin menjualkan kepada individu yang berminat.

Sekiranya Waris Gagal Bermuafakat, syarikat boleh terus lingkup kerana tiada hala tuju syarikat selepas ini. Pengurusan kewangan syarikat perlu di buat supaya tidak ada salah guna kuasa

Secara keseluruhan, jika pengganti anda mahir dan perniagaan bertambah baik, maka mungkin jawapannya adalah ‘ya’ menyerahkan kepada keluarga. Jika tidak, anda boleh mempertimbangkan menjual perniagaan anda kepada rakan kongsi yang lain, pekerja boleh di percayai, atau pembeli luar.

Anda ingin membuat Perwarisan Perniagaan? Click link wasap di bawah untuk temujanji

📳  http://perwarisanperniagaan.wasap.my
📳  http://perwarisanperniagaan.wasap.my

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Proses Perwarisan Perniagaan Saham Biasa

Like this article? Sharing is Caring

Share on Facebook
Share on Linkedin
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.