...

Perlindungan apa yang sesuai untuk perniagaan saya?

Perlindungan apa yang sesuai untuk perniagaan saya?

Business Protection meliputi:

Membantu bagi membayar kos wajib perniagaan seperti overhead syarikat yang perlu di bayar setiap bulan jika anda atau rakan kongsi ataupun top sales person anda di landa musibah kemalangan atau hilang upaya.

Key Person:

Jika anda atau orang penting tidak dapat bekerja kerana sakit atau kecederaan, anda boleh menerima manfaat bulanan sehingga nilai yang dipersetujui (maksimum MYR 1,000,000) untuk membantu memastikan perniagaan anda berjalan. Anda juga boleh mengambil polisi Takaful ke atas orang utama anda dan menerima bayaran sekali gus pada jumlah yang dipersetujui.

Shareholder Protection:

Sekiranya anda atau rakan-rakan pemegang saham tidak dapat bekerja kerana sakit atau kecederaan, trauma besar, kecacatan atau kematian, Shareholder Protection plan boleh membayar manfaat bulanan sehingga nilai yang dipersetujui (sehingga MYR 1,000,000). Anda juga boleh mengambil Polisi Takaful untuk melindungi peristiwa ini dan menerima bayaran sekaligus.

Loan Cancellation: Jika syarikat anda mempunyai pinjaman dari bank atau individu. Pastinya anda mungkin tidak dapat meneruskan bayaran balik kontrak jika anda atau orang penting menjadi cacat, meninggal dunia atau mengalami trauma besar. Dengan Polisi Takaful anda boleh menerima bayaran sekali gus pada jumlah yang dipersetujui untuk membantu memenuhi kewajipan hutang perniagaan anda.

JOM KITA BERBINCANG!

Lebih mudah untuk kita berjumpa dan berdiskus lebih mendalam mengenai perniagaan anda.

Anda boleh click link wasap di bawah ini:

http://businessprotection.wasap.my
http://businessprotection.wasap.my
http://businessprotection.wasap.my

Kami akan hubungi anda dengan kadar segera

.

.

DAFTAR TAKLIMAT PERCUMA

.

.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Perlindungan apa yang sesuai untuk perniagaan saya?

Like this article? Sharing is Caring

Share on Facebook
Share on Linkedin
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.