...

Freight Forwarding Company Sdn Bhd: Perniagaan Suami Isteri

Freight Forwarding Company Sdn Bhd: Perniagaan Suami Isteri

.

Masalah: Suami dan isteri yang sudah berusia 60 tahun, rakan kongsi dalam syarikat forward dan logistik. Breakdown share 80% dan 20%. Paidup modal syarikat RM500,000 dan overhead bulanan sekitar RM150,000. Dengan 15 orang kakitangan yang perlu digaji, beban kewangan semakin bertambah.

Selain itu, syarikat juga mempunyai aset berharga RM3,500,000 berupa rumah kedai, warehouse dan lori.

Cadangan: Untuk mengatasi masalah ini, suami dan isteri perlu mengambil langkah-langkah berikut:

1. Menguruskan kos overhead: Mereka harus melakukan penilaian menyeluruh terhadap operasi syarikat untuk mengenal pasti kos yang boleh dikurangkan.

Ini boleh melibatkan mengkaji semula perjanjian kontrak, menyemak pengurusan stok, dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kecekapan operasi. Perlu ada singkin fund untuk menanggung overhead syarikat jika berlaku kematian kepada mana-mana rakan kongsi.

2. Mencari sumber kewangan tambahan: Suami dan isteri perlu mencari peluang menambah pendapatan atau mencari pelabur untuk menambah modal syarikat.

Download sekarang – https://perwarisanperniagaan.com/ebook-perwarisan-perniagaan/

Dengan pertimbangan mereka yang berpengalaman dan reputasi baik, mereka mungkin dapat memperoleh sokongan kewangan untuk memperluas syarikat dan mengatasi masalah kewangan.

3. Mengatur perancangan harta pusaka: Untuk memastikan saham syarikat tidak masuk dalam faraid, suami dan isteri harus mendapatkan khidmat nasihat konsultant Perwarisan Perniagaan untuk membantu mereka mengatur perancangan harta pusaka.

Ini akan memastikan bahawa hak dan kepentingan mereka dalam syarikat dilindungi dan dipindahkan kepada waris dengan cara yang dikehendaki.

Kesimpulan: Walaupun menghadapi cabaran yang mencabar, suami dan isteri sebagai rakan kongsi dalam syarikat forwarding dan logistik ini mampu mengatasi masalah dengan menguruskan kos overhead, mencari sumber kewangan tambahan, dan mengatur perancangan harta pusaka.

Jika perniagaan ini ingin di wariskan kepada anak-anak, mereka perlu mula merancang sekarang Perwarisan Perniagaan.

Artikel penuh – https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7081491794709942272/

Konsultasi Perancangan Pusaka

This form is currently undergoing maintenance. Please try again later.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Freight Forwarding Company Sdn Bhd: Perniagaan Suami Isteri

Like this article? Sharing is Caring

Share on Facebook
Share on Linkedin
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.