...

POTENSI PELUANG PELABURAN PATUH SHARIAH

Adakah Anda Sedang Mencari Peluang Pelaburan Yang Patuh Syariah Dan Memberikan Dividen “Above Average” Yang Melebihi Instrumen Perbankan Dan Unit Amanah? 

Jika YA, Anda Berada Di Laman Website Yang Benar

Adakan Anda Mencari Pelaburan Yang Mempunyai

Potensi Pulangan Lebih Tinggi Dari ASB Dan Unit Amanah

Pulangan Sekitar 12%-20% Setahun

Mempunyai Panel Syariah Berdaftar

Boleh Melawat Kilang/Pejabat Dan Berjumpa Dengan Pemegang Saham

Guaranteed On The Capital Of Investment

Tiada Cukai Di Atas Dividen Yang Di Terima

Tiada Kenaikan Harga Harian Dan Di Pengaruhi Oleh Ekonomi Dunia

Jika YA, Anda Di Jemput Untuk Menghadiri Taklimat Kewangan Dari Pemegang Saham Syarikat

Dalam Masa 1 Jam, Anda Akan Mendengar Taklimat Yang Akan Di Sampaikan Oleh Pemegang Saham Syarikat Terbesar Dan Juga CEO Syarikat

Anda Juga Di Jemput Untuk Datang Sendiri Ke Pejabat Dan Kilang Kami Di Selangor Bagi Melihat Sendiri Pembangunan Produk Yang Sedang Berjalan

Anda Di Galakkan Untuk Mendaftar Dan Mendengar Taklimat Yang Akan Di Buat Oleh Syarikat Sebelum Membuat Sebarang Pelaburan

Bilangan Taklimat Yang Telah Di Buat

1

Daftar Taklimat Peluang Pelaburan

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.